Uppförandekod

Stör inte – Förstör inte

Vi lämnar bara fotspår efter oss
Vi tar inget med oss, förutom upplevelsen

Uppförandekod – iHusbil

Vi är ansvarskännande husbilister, tar ansvar och uppför oss så gott vi kan ute på
våra husbilsresor, i enlighet med följande synsätt …

Miljöhänsyn

 • Vi tar hänsyn till och bevarar den naturliga miljön, flora och fauna, växt- och
  djurliv.

Klimat- och miljöhänsyn

 • Vi tar hand om vårt avfall på ett korrekt sätt.

Anseende Husbilister

 • Vi försöker uppträda på ett sätt som vi bedömer bidrar till att få oss husbilister välkomna som besökare.
 • Vi försöker uppträda på ett sätt som gör att vi alla trivs på den husbilsplats vi
  valt.
 • Vi försöker gynna det lokala samhällets utbud av tjänster, butiker och
  restauranger.

Läs mer i detalj, om ”Oskrivna Regler”

Annons


iHusbils Uppförandekod

Stör inte - Förstör inte

Vi lämnar bara fotspår efter oss
Vi tar inget med oss, förutom upplevelsenAnnons


Annons